Works

Adsbox

- 4 Sep, 2017

Adsbox là một sản phẩm của Silicon Straits Saigon. Giúp quản lý nội dung trình chiếu trên các màn hình Tivi tại cửa hàng thuộc một chuỗi từ bất cứ nơi đâu.

Seedcom

- 4 Aug, 2017

OSS là một hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là cho các công ty, chuỗi vận hàng bán lẻ (retail). OSS là một sản phẩm do Seedcom phát triển để hỗ trợ các công ty partner như Giaohangnhanh, Junu, Cầu Đất Farm, P4P, ...

Website hệ thống bán lẻ điện thoại CellphoneS

- 4 Aug, 2017

CellphoneS là hệ thống bán lẽ điện thoại, máy tính bảng và các phụ kiện điện thoại.

About me | Quy Pham

A digital product designer, enthuse about learning new stuffs then apply into solving actual problems. Moreover, i'm also running a flatform product for buying and selling crafts, handmade stuffs.